دادپلاس، سمانه دریافت شکایات مردمی

دادپلاس، سامانه‌ای نوین برای دریافت گزارشات مردمی از تخلفات اداری و مالیاتی