درباره ما

مقابله با فساد و ناکارآمدی و حل بسیاری از مشکالت کشور مستلزم هوشمندی و دستیابی به اطلاعات مستند از اداره کشور است. علی رغم آن که ارگان ها و سازمان ها هر یک به گونه ای در این زمینه فعالیت دارند اما مجموع عملکرد آن ها نتوانسته است نیاز کشور به اطلاعات میدانی را به طور کامل پوشش دهد و کماکان خلأهای بسیاری در این زمینه احساس می شود. مضافا بر این که انقلاب ما از ابتدا مردمی بوده است و نظارت مردمی لازمه اساسی اداره کشور است.
سامانه داد پلاس توسط عده ای از جوانان انقلابی و در یک حرکت آتش به اختیار در جهت اعاده حقوق عمومی مردم شکل گرفته است تا بتواند با ابزاری نوین و در دسترس، داد عمومی مردم را از مفسدین بستاند.

فرایند کار به این صورت است که پس از دریافت گزارش اگر جرم محرض باشد و اسناد کافی موجود باشد سریعا به مراجع قضایی با حفظ محرمانه بودن مشخصات گزارش دهنده ارجاع داده می‌شود.
اگر نیاز به مطالبه‌گری از مسئولین مربوطه داشته باشد، ابتدا تیم پژوهشی مورد را بررسی نموده و سپس فرآیند مطالبه‌گری طی خواهد شد و در صورت مرتفع نشدن، موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد و در صورت لزوم از بازوی رسانه‌ای نیز استفاده خواهد شد.
در مواردی که مسئولین دولتی نتوانند موضوع را حل و فصل نمایند با کمک مردم و خیرین و با عملیات جهادی مشکلات مردم را در حد توان برطرف خواهیم کرد.


آدرس: اردبیل، میدان بسیج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده علوم، اتاق 104

شماره تماس: 09148817190